Historie Asserbos

In de Middeleeuwen was het grootste deel van Drenthe met bos bedekt. Nadat rond 1260 het klooster Maria in Campis was gesticht op de plek waar nu het Drents Museum staat, werd op de huidige plaats van het Asserbos een begin gemaakt met het ontwikkelen van een cultuurbos ten bate van de houtwinning.
Aan het eind van de Middeleeuwen werd de Beilerweg aangelegd, die het bos in tweeën deelde: het westelijke deel genaamd het Groote Holt, dat nu het Asserbos vormt en het oostelijke deel, dat landbouwgrond werd en waar men zo rond het begin van de 19e eeuw met de bouw van huizen begon.


Als gevolg van de Reformatie werd het klooster opgeheven en kwam het bos in 1602 in eigendom van de provincie, toen de Landschap Drenthe genaamd. Het bos kreeg als naam ’s Landschaps Plantagie.


Door het stichten van boerderijen en de bijbehorende ontginning werd het bos steeds kleiner tot het uiteindelijk nog slechts 12 hectare besloeg gelegen langs de Beilerweg, de huidige Beilerstraat.
Halverwege de 18e eeuw kwam hier verandering in toen de Landschap Drenthe besloot opnieuw bos aan te planten ten bate van de houtproductie. Landschapsklerk Wolter Hendrik Hofstede ontwierp naar de mode van die tijd een sterrenbos, opdat ook de bevolking van Assen er in kon verpozen. Op de huidige plattegrond zijn de sterren nog goed te herkennen: halverwege de Hoofdlaan bij de Goorlaan en aan de Rode Heklaan bij de zevenster.


De aanleg van het bos was mede bedoeld om het voor de hogere heren aantrekkelijk te maken zich in Assen te vestigen.
Het Asserbos werd in 1798, net als andere Landschapsbezittingen, eigendom van de centrale overheid van de Bataafsche Republiek en vanaf 1806 het Koninkrijk Holland. In 1809 bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan het Departement Drenthe, waarbij hij ook Assen bezocht. Bij die gelegenheid schonk hij het Asserbos aan de gemeente.
De boom die aan het begin van de Beilerstraat vlakbij de Jozefkerk staat maakte vroeger deel uit van het Asserbos.
Het Asserbos is in zijn bestaan vele keren veranderd. Wat deze veranderingen waren kunt u lezen in geschiedenis van Assen en het Asserbos hieronder.

Klik op onderstaande link voor meer informatie: