De Vereniging

Het Asserbos, gelegen tegen het centrum van Assen, bestaat in oorsprong al van voor 1300. Sindsdien heeft deze groene long vele veranderingen ondergaan en dankzij de inzet van generaties Assenaren is het bos geworden tot wat het nu is. Vanwege de vele mogelijkheden die het bos biedt, maken diverse bevolkingsgroepen er gebruik van.
Vanuit het gevoel, dat dit prachtige bos extra aandacht, zorg en bescherming verdient is op 7 januari 2005 de Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving opgericht.