ANBI

De vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is sinds 2005 een ANBI instelling, Algemeen Nut Beogende Instelling.
U vindt onze registratie op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ Gebruik hierbij wel onze officiële naam: Vereniging Vrienden van het Asserbos en Omgeving.

Op grond van de ANBI-erkenning zijn wij verplicht een aantal gegevens over onze vereniging te verstrekken, waaronder het jaarverslag en een financieel overzicht. Organisatienaam: Vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving

postadres: Meidoornlaan 6, 9401 LV Assen
e-mailadres: vriendenasserbos@ziggo.nl telefoonnummer: 0614834062 website: http://www.vriendenasserbos.nl RSIN nummer: 8149.59.477| KVK nummer: 04076144

Bestuursleden:

Voorzitter:
Gerrit J. Eerland

Secretaris:
Nico van de Merbel

Penningmeester:
Folkert van der Meer

Leden:
Irma Wijbenga
Coby Westerhof-Palmbergen
Theo de Grijs

 

Doelstelling
Het beschermen van de natuurlijke, ecologische cultuurhistorische waarde van het Asserbos en omgeving. Zij verricht daartoe alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De vereniging Vrienden van het Asserbos en omgeving is een vrijwilligersorganisatie. Aan de vrijwilligers, inclusief bestuursleden, wordt geen vergoeding gegeven, uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed op declaratiebasis.