Groenstructuurvisie van de gemeente Assen

Iedereen heeft wel een visie op het groen in en om de stad: deze Groenstructuurvisie is de visie van het gemeentebestuur van Assen. Het gemeentebestuur van Assen heeft de visie opgesteld om aan te geven wat er met het groen in en om de stad op langere termijn moet gebeuren. De Groenstructuurvisie gaat vooral over het groen dat van de gemeente zelf is, het openbare groen. Met deze visie wil het bestuur de bewoners schetsen hoe de gemeente tegen het nu aanwezige groen in de stad aankijkt, waar er mogelijk tekorten zijn, welke verbindingen binnen en buiten de stad belangrijk zijn, hoe de gemeente wil omgaan bij nieuwbouw of herstructurering van onderdelen van de stad, hoe de gemeente het groen in stand wil houden.

Kortom, wat kunnen de bewoners de komende jaren van hun gemeente verwachten?
Deze Groenstructuurvisie zorgt voor verbinding tussen de bovenstaande beleidskaders en de uitvoering in de dagelijkse praktijk. De visie gaat over de hoofdlijnen van het beleid in de komende 20 jaren, niet over de praktijk zelf. Wel biedt de visie voldoende handvat om de praktijk te kunnen sturen. Waar op dit moment instrumenten of gegevens ontbreken geeft de visie aan welke dat zijn en hoe de gemeente van plan is in deze leemten te voorzien.

De gemeente heeft de Groenstructuurvisie opgesteld voor haar bewoners en hun organisaties, voor de bedrijven in de gemeente, voor organisaties die het belang van het groen behartigen en voor vakmensen die groen ontwerpen, inrichten en beheren.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

Groenstructuurvisie gemeente Assen