Uitgelicht

juni 2022 - PLANNEN OUDE VIJVER Een externe werkgroep heeft enige tijd geleden een plan gemaakt om o.a. een spreekgestoelte te plaatsen over de Oude vijver in het Asserbos. Het bestuur van de Vrienden Asserbos heeft besloten om hiertegen bezwaar aan te tekenen en aan te dringen op intrekking van dit plan. Meer kunt u hierover lezen op deze website onder het hoofd ARCHIEF / NIEUWSBRIEVEN / NIEUWSBRIEF VVHA JUNI 2022.

 

 

REACTIES OP NIEUWSBRIEF VAN JUNI 2022 Op de laatste Nieuwsbrief van juni 2022 van de Vrienden van het Asserbos die de leden van de vereniging onlangs ontvangen hebben, heeft het bestuur van de vereniging vele hartverwarmende en ondersteunende reacties gekregen.We willen de afzenders van deze reactie daarvoor hartelijk bedanken.De Nieuwsbrief van juni 2022 kunt u op deze website vinden in het ARCHIEF / NIEUWSBRIEVEN / NIEUWSBRIEF VVHA JUNI 2022 

 

KERSTMIS 2021. Schaatsen op de ijsbaan Het vroor deze dagen zo dat het mogelijk was om op 2e Kerstdag op het ijs te schaatsen en dat werd meteen gedaan. Het was aardig koud maar het plezier voerde de boventoon.

 

 

18 mei 2021. Brandjes in het Asserbos.De afgelopen week zijn op twee plaatsen in het bos vuurtjes gestookt. De gemeente Assen is hierover ingelicht en er is aangedrongen op meer regelmatige controles in het bos.

 

 

 

Januari 2021: Na de kap van de vele naaldbomen die zijn aangetast door de letterzetter, is men vanaf 25 januari jl. begonnen met het verdere onderhoud van het Asserbos. Met name de bomen naast de paden vormen een mogelijk gevaar voor de voetganger. Sommige dode bomen worden gekapt, andere verliezen een paar takken en weer andere worden getopt.