Uitgelicht

Na de kap van de vele naaldbomen die zijn aangetast door de letterzetter, is men vanaf 25 januari jl. begonnen met het verdere onderhoud van het Asserbos. Met name de bomen naast de paden vormen een mogelijk gevaar voor de voetganger. Sommige dode bomen worden gekapt, andere verliezen een paar takken en weer andere worden getopt. Via de link: informatiefilmpje betreffende activiteiten in het Asserbos vanaf 25 januari vertelt Joop Hellinga u meer over hetgeen er nu gebeurt. Joop Hellinga is bosbeheerder in dienst van de Stichting Het Drentse Landschap.

Update 20 maart 2021: De restanten van de omgehaalde zieke en dode bomen worden zo spoedig mogelijk opgehaald. Er ligt nu nog +/- 500 m3 hout. De uitvoerder kon door de weersomstandigheden de laatste weken de gekapte bomen niet afvoeren en de herstelwerkzaamheden aan de paden ook niet uitvoeren.