Visie

De Vereniging heeft een visie ontwikkeld op een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn uitgewerkt in een Tweede Beheervisie.
Het Asserbos is een beleefbos, bedoeld om in te wandelen, fietsen, sporten en van natuur en landschap te genieten waarin tegelijkertijd grote natuur-, cultuur en landschappelijke waarden aanwezig zijn. Zware recreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld een klimbos of fietscrossbaan, passen daar niet in. Wij stellen voor om met de beheerder van het bos, Het Drentse Landschap, de beleefbaarheid te vergroten. Een van de dingen, die hieraan bijdraagt, is een betere zonering van de verschillende activiteiten die in het bos plaatsvinden. We menen dat het scheiden van voetgangers en fietsers voor iedereen bijdraagt aan de belevingswaarde. Door middel van groenbeheer en informatieborden worden historisch belangrijke plaatsen in het bos benadrukt. Kunstverlichting wordt verwijderd en er worden geen nieuwe kunstlichtbronnen in het bos aangebracht.

De beheerder is zich bewust van de grote natuurwaarden in het Asserbos. In het beheer wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van bijzondere soorten planten en dieren en waar mogelijk wordt hun biotoop versterkt.

Het probleem van de opkomende invasieve exotische planten als de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop wordt proactief, maar zonder bestrijdingsmiddelen, aangepakt. Het Asserbos is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. In het beheer van het Asserbos en de omliggende terreinen wordt hier rekening mee gehouden. Door planologische inrichting wordt de verbinding tussen het Asserbos en de omliggende terreinen verbeterd. De structuur van het Sterrenbos, waarbij de eeuwenoude lanen elkaar kruisen, blijft in stand. Door middel van het beheer wordt de lanenstructuur versterkt.

Klik op onderstaande link voor uitgebreidere informatie: