Deskundigen:
Onder de leden van de vereniging bestaat deskundigheid op verschillende terreinen.
Het bestuur maakt hier graag gebruik van ten dienste van de vereniging en ten bate van het Asserbos.
Het huidige team van de deskundigen bestaat uit:
COMMUNICATIE Theo de Grijs
IVN Ireen van der Knoop
JURIDISCHE ZAKEN / PLANOLOGIE Bart Trooster
LANDSCHAPSBEHEER Hans van der Lans
MILIEU Niek de Knegt
MOSSEN / VLEERMUIZEN Hans Colpa
ORGANISATIE ADVISEUR Alex Middelburg


Bezit u een deskundigheid die we ook voor de vereniging kunnen gebruiken wilt u dit dan doorgeven aan ons secretariaat@vriendenasserbos.nl.